Startpunt Geldzaken is een initiatief van:

Officiele Logo Nibud
Lgo Veh 2017 3
VEB logo
FFP Gecertificeerd Financieel Planners Onder

Geldplannen van Startpunt Geldzaken worden via het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie beschikbaar gesteld aan alle Vrijwilligers Thuisadministratie in Nederland.

1

In de eerste stap van dit geldplan wordt een Quick Scan uitgevoerd om de ernst van de situatie te bepalen en te bezien welke hulp gewenst is.

2

In de tweede stap brengt u uw financiële situatie zo volledig mogelijk in kaart: uw bezittingen en schulden, uw inkomsten en uitgaven.

3

In de derde stap worden de voor u belangrijke actiepunten vermeld, om stap voor stap uit de geldzorgen te komen.